Đang tải...
 

Nội quy của Hội đồng hương

- Căn cứ nội dung bản Điều lệ của hội Đồng hương huyện Phong Điền ban hành  ngày 01/11/2013
- Căn cứ vào biên bản buổi họp ban Chấp hành hội Đồng hương huyện ngày 03/11/2013
Nội quy của Hội đồng hương

- Căn cứ nội dung bản Điều lệ của hội Đồng hương huyện Phong Điền ban hành  ngày 01/11/2013
- Căn cứ vào biên bản buổi họp ban Chấp hành hội Đồng hương huyện ngày 03/11/2013

Chính thức ban hành bản “Nội quy” của hội với các nội dung như sau :

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỤ THỂ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHẤP HÀNH

1. Chủ Tịch

- Điều hành chung và chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của hội Đồng hương huyện trước Đại hội toàn thể hội viên.
- Được quyền điều phối nhân sự, phân công, phân nhiệm cho các bộ phận chuyên trách, đảm bảo hoạt động thông suốt và có hiệu quả.

2. Phó chủ tịch thường trực

- Giúp chủ tịch điều hành công việc chung.
- Thay thế chủ tịch điều hành công việc khi chủ tịch vắng mặt vì bất cứ lý do gì.

3. Thư ký

-  Lập biên bản trong tất cả các buổi họp của hội.
- Thiết lập, cập nhật danh sách hội viên.
-  Bảo quản sổ sách công tác, hoạt động của hội.

4. Kế toán tài chính

- Lập phiếu thu chi tài chính theo lệnh của chủ tịch.
- Bảo quản chứng từ sổ sách thu chi.
- Lập bản tổng kết thu chi hằng năm và báo cáo trước Đại hội toàn thể.

5. Thủ quỹ

    - Xuất nhập quỹ và lưu phiếu thu chi từ kế toán.
    - Giữ số tiền mặt  vừa phải để chi tiêu đột xuất và bảo quản sổ tiết kiệm ngân hàng đối với số tiền đã gửi.
    - Phối hợp với kế toán để tổng kết thu chi tài chính hằng năm.

6. Phó chủ tịch Đối nội

- Thực hiện việc khen thưởng, thăm viếng ốm đau, tai nạn, cứu tế, tang điếu của hội viên và các đối tượng ưu tiên khác (có xác định rõ trong phần IV nội quy này).
- Có 2 ủy viên hỗ trợ công tác.

7. Phó chủ tịch Đối ngoại

- Thiết lập, duy trì quan hệ thường xuyên với  hội Đồng hương tỉnh, huyện, các hội đồng hương làng xã qua các ban chấp hành.
- Cùng với chủ tịch danh dự, chủ tịch và phó chủ tịch thường trực, tham dự các buổi họp mặt đồng hương các làng.
- Có 2 ủy viên hỗ trợ công tác.

8. Phó chủ tịch Vận động tài chính

- Cùng với các bộ phận doanh nghiệp các làng, thành lập câu lạc bộ doanh nhân huyện, từ đó vận động tài chính hỗ trợ cho các hoạt động của đồng hương huyện.
- Tìm kiếm không gian, mặt bằng, cơ sở vật chất để tổ chức họp mặt đồng hương huyện hằng năm.

9. Phó chủ tịch Khuyến học

- Tổ chức các hoạt động khuyến học
- Khen thưởng học sinh, sinh viên xuất sắc.
- Hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn đang theo học hay trong mùa thi.
- Thu thập thông tin, tổ chức xét chọn, nội dung hỗ trợ, phần thưởng, tổ chức hỗ trợ, phát thưởng.
- Có 2 ủy viên giúp sức thực hiện.

10. Trưởng ban Thông tin

- Quản lý trang mạng (website) của đồng hương huyện (biên tập, kỹ thuật, mạng lưới săn tin)
- Quản lý tập san (báo in) của đồng hương huyện cả về nội dung lẫn hình thức.
- Có ít nhất 5 ủy viên hỗ trợ công tác.

11. Trưởng ban Văn-Thể-Mỹ

- Tổ chức và đạo diễn chương trình họp mặt hằng năm, kể cả phụ diễn văn nghệ giúp vui.
- Giao lưu các bộ môn thể thao với các hội Đồng hương tỉnh, huyện bạn và các hội Đồng hương làng xã trong huyện.
- Có ít nhất 3 ủy viên hỗ trợ công tác.
    

II. SINH HOẠT VÀ HỘI HỌP CỦA BAN CHẤP HÀNH

a/ Họp thường trực

- Gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng ban thư ký tài chính, trưởng ban thông tin, và văn thể mỹ: mỗi năm bốn (4) lần vào ngày chủ nhật  cuối các tháng 2,5,8,11. Mục đích theo dõi, đôn đốc các hoạt động đang thực hiện.

b/ Họp  mở rộng

- Gồm tất cả các thành viên ghi ở mục a/ và ủy viên hỗ trợ của các bộ phận cũng như  ủy viên đoàn là trưởng phó  các hội đồng hương làng xã  trong huyện : mỗi năm  01 lần  vào ngày chủ nhật cuối tháng 12. Mục đích  tổng kết công tác trong năm và chuẩn bị cho ngày Họp mặt đồng hương huyện vào đầu Xuân năm sau.

c/ Họp trù bị

- Ngày Họp mặt mùa xuân hằng năm được tổ chức vào ngày chủ nhật sau khi các làng đã tổ chức xong. Trước đó một tuần, một cuộc họp trù bị sẽ diễn ra với sự tham dự của các thành phần ghi ở mục b/. Mục đích bố trí, sắp xếp, hoàn chỉnh công tác tổ chức lần cuối.  Riêng địa điểm mặt bằng và thực đơn phải được bộ phận chuyên trách chuẩn bị và sắp xếp trước, vào thời điểm thuận tiện nhất trong năm.

d/ Họp đột xuất

- Khi cần để giải quyết một vấn đề phát sinh đột xuất. Do chủ tịch hay đa số thành viên ban Chấp hành yêu cầu. Thành phần dự họp cũng do chủ tịch hay tập thể quyết định.

III. HỘI PHÍ VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP KHÁC

1. Hội phí

- Hằng năm, vào dịp họp mặt mùa xuân, các hội viên tự nguyện góp hội phí, theo mức độ tùy khả năng và không hạn chế.
- Ngoài hội phí, khi tham gia họp mặt, mỗi thành viên cần góp một khoản tiền để trang trải chi phí tổ chức (mặt bằng, thực đơn…) gọi là tiền “ẩm thực”. Năm 2014 dự kiến 200.000 đồng/người.

2. Đóng góp hỗ trợ

- Cá nhân thành viên trong hội, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân, cũng như các tổ chức ngoài hội, khi có lòng hỗ trợ tài chánh cho hội, được ghi tên vào một cuốn sổ vàng được lưu giữ làm truyền thống.

IV. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC GIAO TẾ - XÃ HỘI

a/ Phạm vi

- Các hội viên trong danh sách của hội.
- Bản thân trưởng và phó các hội làng.
- Các cá nhân thành viên, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân có đóng góp tích cực cho hội cả về tinh thần cũng như vật chất.

b/ Định mức

- Thăm ốm đau, tai nạn     : 300.000 đồng/xuất.
- Điếu tang   (liễng)           : 500.000 đồng/xuất.
- Dự họp mặt các hội làng  (lẵng hoa tương đương)  : 500.000 đồng/xuất.

V. CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC, THÔNG TIN, VÀ VĂN NGHỆ THỂ THAO

a/ Về Văn hóa thông tin

- Chi mua tên miền, thiết kế và bảo hành website.
- Chi in ấn tập san (mỗi năm 1 đặc san xuân).
- Các mục chi này sẽ được quyết định cụ thể trong một buổi họp của ban Chấp hành.

b/ Về các hoạt động Khuyến học

- Chi thưởng học sinh (là con cháu các hội viên) xuất sắc trong năm.
- Hỗ trợ sinh viên học sinh nghèo hiếu học.
- Học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học.

c/ Về các hoạt động văn nghệ thể thao

- Chi thuê mướn dàn âm thanh, nhạc cụ
- Chi hỗ trợ đi lại đoàn thi đấu.
- Chi hỗ trợ phần thưởng.

Các đối tượng và mức chi cụ thể cho mỗi loại sẽ được quyết định trong một buổi họp xét chọn cụ thể của ban Chấp hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 11 năm 2013
TM. Ban chấp hành Hội

Chủ tịchHoàng Văn Hạnh

Chia sẻ bài viết:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay để được tư vấn